De Ouderraad
Alle ouders/verzorgers die kinderen op onze school hebben zijn lid van de Oudervereniging RK Basisschool Kadoes. Uit de Oudervereniging is een Ouderraad gevormd, bestaande uit het bestuur van de Oudervereniging (gekozen door de leden van de Oudervereniging) en uit ouders die zich hiervoor kunnen opgeven. De Ouderraad wil een zo goed mogelijke relatie leggen tussen ouders, leerkrachten en kinderen. In samenwerking met school organiseert de Ouderraad allerlei activiteiten. De Ouderraad bestaat uit maximaal 25 personen en vergadert circa 5 keer per jaar. Elk jaar wordt door het bestuur van de Oudervereniging de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld.

Voor meer informatie over de Ouderraad en/of de ouderbijdrage verwijzen we u naar het hoofdstuk Ouders in onze schoolgids.

Voor contact: ouderraad@kadoes.nl