Pauze / eten, drinken en buitenspelen op basisschool Kadoes
Alle kinderen blijven tussen de middag op school en eten in de groep.

Pauzetijden
Kleine pauze: 10.15 uur - 10.30 uur
Eten en drinken: 12.00 uur - 12.15 uur
Buitenspelen: 12.15 uur - 12.30 uur

Hierbij geven we enkele richtlijnen t.a.v. het eten en drinken:


Buitenspelen