Aanmelden Kinderen
Het aanmelden van nieuwe leerlingen kan via onze website. Voor het aanmelden van uw kind, maakt u gebruik van het online aanmeldings formulier dat gebruikt wordt door alle 9 scholen van TOF Onderwijs, waar de Kadoes uit ook deel van uitmaakt.

Klik hier  voor het online formulier leerlingen uit de gemeente Tubbergen

Klik hier voor de ouder brochure aanmelding en overdracht
Klik hier voor het formulier leerlingen van buiten de gemeente Tubbergen

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de schoolgids en directie van de school.