Voortgezet Onderwijs
Hier kunt u de aanmeldingsformulieren vinden voor scholen uit het voortgezet onderwijs.
Onder deze bestanden kunt u de instructie lezen. Nadat u het formulier heeft ingevuld, levert u dit bij de basisschool in.

Aanmeldingsformulier AOC
Aanmeldingsformulier Canisius
Aanmeldingsformulier Erasmus
Aanmeldingsformulier 't Noordik
Aanmeldingsformulier Pius X College
Aanmeldingsformulier de Passie

Instructie bij het aanmeldingsformulier
 
Het aanmeldingsformulier voor de scholen voor voortgezet onderwijs regio Almelo/Wierden bestaat uit drie delen:
 
Deel 1 dient te worden ingevuld door ouders. Na invullen wordt het formulier ondertekend ingeleverd bij de basisschool. Elke school voor voortgezet onderwijs heeft een eigen formulier deel 1 (waarop de aanmeldingsmogelijkheden van die specifieke school staan afgedrukt). Het formulier is hierboven te vinden of op de website van de betreffende school.
Deel 2 dient te worden ingevuld door de leerkracht of de directeur van de basisschool.
Deel 3 hoeft alleen ingevuld te worden indien er geen digitale overdracht is van het onderwijskundig rapport.

Na het invullen en ondertekenen ervan worden alle delen naar de school voor voortgezet onderwijs gestuurd waar u uw zoon of dochter wilt aanmelden.
 
Deel 1, het oudergedeelte, kan ook per computer worden ingevuld.
Wellicht heeft u daar een nieuwe versie van Acrobat Reader nodig. Deze kunt u hier downloaden.

Na het invullen kunnen ouders het formulier afdrukken en ondertekenen. Wanneer het invullen per computer niet lukt, is het ook mogelijk een papieren exemplaar met een balpen in te vullen. Vanwege de leesbaarheid van gegevens heeft echter het invullen per computer onze voorkeur.

 
Kopie identiteitsbewijs
De school voor voortgezet onderwijs vraagt de ouders om een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen. Dit is ter controle van de namen, geboortedatum en het burgerservicenummer (BSN). Daarvoor moet zowel de voor- als de achterkant van het ID-bewijs worden gekopieerd.
 
Een andere mogelijkheid is de gegevens af te drukken via de website mijnoverheid.nl. Door met behulp van DigiD in te loggen op de site van mijnoverheid.nl is het mogelijk de gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van uw zoon of dochter in te zien en hier een afdruk van te maken. Dat gaat als volgt:
Problemen met het openen van bepaalde aanmeldformulieren. 
Openen bestanden: 
Het rechtstreeks openen van deze bestanden via Google Chrome geeft de volgende melding:
"
Please wait...
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF
viewer may not be able to display this type of document."
U moet dan eerst naar de map gaan waar dit bestand is opgeslagen en deze vervolgens openen met Acrobatreader. Het kan ook zo zijn dat u zelf kunt bepalen waar u dit bestand wilt opslaan. 
Een andere mogelijkheid is om deze bestanden te openen met Internet Explorer,  als het goed is ondervindt u dan geen probelemen.