Extra Zorg
De Interne Begeleiders vervullen coördinerende of ondersteunende taken naar de leerkrachten t.b.v. de specifieke leerlingenzorg. Alle kinderen kunnen worden onderzocht op verzoek van de leerkracht, de ouders of de schoolarts. Op onze school werken we met het leerlingvolgsysteem van het CITO. Met deze toetsen is het mogelijk de vorderingen van uw kind te vergelijken met alle kinderen in Nederland die net zoveel Onderwijs hebben genoten. Wie de toetsen afneemt en nakijkt, doet er niet toe. Het resultaat verandert er niet door. Alle leerlingen worden op dezelfde wijze met dezelfde meetlat gemeten. Een andere eigenschap van het leerlingvolgsysteem is, dat het gewoon door loopt over de grenzen van de groepen of leerjaren heen. De ontwikkeling van uw kind trekt zich daar immers ook niet wat van aan. Het systeem begint bij de kleuterjaren en loopt door tot en met groep 8.