Vakantierooster 2022-2023
Het vakantierooster is vastgesteld door de GMR.
Studiedagen moeten we nog plannen

Vakanties
Herfstvakantie       17-10-22 t/m 21-10-22
Kerstvakantie         26-12-22 t/m 06-01-23
Voorjaarsvakantie 27-02-23 t/m 03-03-23
Meivakantie            24-04-23 t/m 05-05-23 (2 weken)
Zomervakantie      24-07-23 t/m 01-09-23

Vrije dagen
Rosenmontag       ma 20-02-23
Goede Vrijdag       vr 07-04-23
Paasmaandag       ma 10-04-23
Koningsdag           in de meivakantie
Hemelvaart           do 18-05-23 en vr 19-05-23
Pinksteren            ma 29-05-23 en di 30-05-23

12.00 uur vrij (voor een vakantie of feestdag)
Herfstvakantie         vr 14-10-22
Sinterklaas                ma 05-12-22
Kerstmiddag             do 22-12-22 + vr 23-12-22
Voorjaarsvakantie    vr 24-02-23
Meivakantie              vr 21-04-23
Zomervakantie         vr 21-07-23

Studiedagen (kinderen zijn de hele dag vrij)
Dinsdag 27-09-22
Woensdag 09-11-22
Woensdag 18-01-23
Woensdag 29-03-23
Donderdag 25-05-23

Afwijkende schooltijden (komt in de nieuwsbrief)
Sportdag              vr  23-09-22
Carnaval               wo 08-02-23
Schoolfeesten     vr 26-05-23
Schoolreisje         di 04-07-23