Onderwijs op Kadoes
Onze school werkt volgens een leerstofjaarklassensysteem. Het streven is erop gericht daar waar mogelijk tegemoet te komen aan het eigene van ieder kind door differentiatie naar inhoud en aanbiedingsvorm. Dit streven naar individualisering sluit de mogelijkheid van doubleren niet uit. De leerlingen worden ingedeeld op basis van leeftijd in jaargroepen. Op de site van de onderwijsinspectie kunt u de inspectierapporten of kwaliteitskaarten bekijken.

 
Informatievoorziening
De jaarlijkse informatiegids: De informatiegids bevat alle gegevens die van belang zijn voor de dagelijkse gang van zaken op onze school. Klik hier om de informatiegids te downloaden.

De Kalender: Op deze website vindt u onze kalender. Door erop te klikken krijgt u een maandoverzicht, deze kunt u ook uitprinten.

Kadoesflits: Dit is de maandelijks nieuwsbrief waarin informatie staat over allerlei zaken die in de komende maand aan de orde zijn. Klik hier voor de laatste nieuwsbrief.

De schoolgids: De schoolgids bevat alle informatie over onze school. Onze visie, het beleid en al onze afspraken. De schoolgids is te downloaden bij Ouders - download ouders - school.


 Basisschool Kadoes | De Weer 11 | 7665 DG Albergen | 0546-441388 | info@kadoes.nl