Samenwerkingsverband
Het Samenwerkingsverband staat voor het streven zoveel mogelijk kinderen in de gewone basisschool op te vangen. Pas als de kinderen zeer ernstige problemen hebben, zou een speciale school voor basisonderwijs noodzakelijk moeten zijn. De afgelopen vijf schooljaren is daarom de aandacht voor structurele leerlingenzorg sterk toegenomen heeft steeds meer vorm gekregen in het samenwerkingsverband 23-01, waarvan onze school deel uit maakt.

Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen binnen en tussen basisscholen en in samenwerking met speciale scholen voor basisonderwijs te realiseren en wel zodanig dat zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Diverse activiteiten hadden de aandacht: invoering van Interne Begeleider, structureren van de leerlingenzorg, deskundigheidsbevordering van de leerkrachten, invoering van een netwerk van Interne Begeleiders en Collegiale Consultatie vanuit het Speciaal Onderwijs.

Klik op de link Extra zorg voor meer informatie over de leerlingenzorg.