ICT Onderwijs
Het computeronderwijs staat op Kadoes hoog in het vaandel. In het ICT-werkplan staat beschreven welke doelen we voor ogen hebben. In alle groepen zijn de digiborden reeds vervangen door touch screens en hebben de kinderen vanaf groep 4 een eigen chrome book.  Er zijn ICT-leerlijnen vastgesteld voor de groepen. Voor leerlingen die bij taal, lezen of rekenen extra hulp nodig hebben, is 'intelligente' software aangeschaft. Adaptief onderwijs krijgt zo vorm en gestalte binnen het onderwijs op onze school. 

Voor alle basisscholen in het Tubbergse zijn 2 ICT-docenten aangesteld. Peter Nijhuis en Alex Kikkert coördineren het ICT-onderwijs op Kadoes.