ICT Onderwijs
Het computeronderwijs staat op Kadoes hoog in het vaandel. In het ICT-werkplan staat beschreven welke doelen we voor ogen hebben. In alle groepen staan momenteel meerdere computers waarop geschikte educatieve software is geïnstalleerd. Bovendien is er in 2010 een computerlokaal gerealiseerd waar 35 kinderen afzonderlijk met een computer kunnen werken.  Hier wordt o.a. voor de kinderen een cursus email, internet en tekstverwerken gegeven. Deze leerlingen beschikken inmiddels over een eigen email-adres. De rest van de week wordt de ruimte bemand door leerlingen van diverse groepen onder leiding van hun leerkracht.

Voor leerlingen die bij taal, lezen of rekenen extra hulp nodig hebben, is 'intelligente' software aangeschaft. Adaptief onderwijs krijgt zo vorm en gestalte binnen het onderwijs op onze school. Voor taal en rekenen werken wij ondermeer met de software van AmbraSoft, waarvan nu ook gratis thuisversies te verkrijgen zijn.

Voor alle basisscholen in het Tubbergse zijn 5 ICT-docenten en een netwerkbeheerder aangesteld. Tom Blokhuis coördineert het ICT-onderwijs op Kadoes.